התליל התחתון - Inferior Colliculus The

מהו התליל התחתון?

התליל התחתון (בלטינית: Inferior colliculus) הוא הגרעין העיקרי של המוח התיכון (נקרא גם: המוח האמצעי) ומהווה מבנה חשוב של המעבר השמיעתי. התליל העליון אינו רק "בנקודה" בדרך למעלה אלא מדובר במקלט של אותות מידע חיוניים ממקורות שונים, ועיבוד מידע זה.inferior coliculus

אותות שמיעתיים

האותות השמיעתיים, מגיעים כזרם אלקטרוכימי ממספר גרעינים השייכים לגזע המוח והינם יותר פריפריאליים במסלול השמיעתי. הקלט השמיעתי המרכזי מקליפת המוח השמיעתית של המוח הגדול (צרברום).

מבנה אנטומי

למבנה האנטומי של התליל התחתון יש 3 תת מבנים: (1) הגרעין המרכזי של התליל העליון. (2) קליפת המוח הגבית של התליל העליון שבו היא מוקפת. (3) הקליפה החיצונית של התליל העליון שממוקם רוחבית.

הנוירונים מקבלים קלט מהגרעינים הסומטוסנסוריים. זה הבסיס האנטומי לכך שהם מעורבים באינטראקציה החושית - שמיעתית. אינטגרציה רב חושית זו עשויה להסביר את היכולת להתעלם מקולות שמופקים ע"י האדם כגון פעילות קוליות , לעיסה, או נשימה.

המבנה האנטומי שכולל את התליל התחתון ואת התליל התחתון (superior coliculi) יוצר שני חלקים: (1) הבליטה של ה- corpora quadrigemina. (1 ) חלק מהאזור הטקטאלי של המוח התיכון . התליל התחתון ממוקם בסמוך למבנים הבאים: (1) התליל העליון . (2) העצב הטרוכליארי (סלילי). (3) בסיס הבליטה של של ה-medial geniculate nucleus . (4) גרעיני הברך הצידי.

התליל התחתון של המוח האמצעי

מיקומו של התליל התחתון במוח האמצעי הוא תחת האתר של מרכזי העיבוד החזותיים המכונים גם התליל העליון. ההשערה הפונקציונלית היא שהתליל התחתון מכיל מספר מעבדים ביולוגיים שמאחדים את האותות האנכיים מהתאים "דמויי הכישור" בגרעינים הכוכליאריים הגביים, ואותות אופקיים שמגיעים ישירות מהאיבר החושי.

זוגות פונקציות אלה, של המוח התיכון, פועלים לאיחד של כל הנתונים על מיקום הצליל. ניתן להשוות את הפעילות של התליל התחתון למחשב-על, הן מבחינת החומרה (חיבורים מורכבים) והן מבחינת התכנה (ארגון פנימי). המאקרו אנטומיה של התליל התחתון נשלט על ידי גרעינים שמיעתיים גדולים הממוקמים בצד הימני והשמאלי של המוח התיכון.

הגרעין המרכזי של התליל התחתון

הגרעין המרכזי הוא החלק העיקרי של עיבוד הנתונים הביולוגי של המישע השמיעתי העולה באמצעות האותות באמצעות אותות בתליל התחתון. הנתונים השמיעתיים הנכנסים לתליל התחתון כוללים קישורים לגרעיני רבים בגזע המוח.

לכל גרעיני גזע המוח יש חיבור דו צדדי עם הגרעין המרכזי של התליל התחתון. הנחותים, חוץ מאחד. זהו גרעין הגחון הנגדי של הלמיסקוס הרוחבי. עבודות ניסוי הראו כי רובם המכריע של הסיבים השמיעתיים העולים בלמיסקוס הרוחבי מסתיימים בגרעין המרכזי של התליל התחתון. בנוסף, התליל התחתון מקבל קלט יורד מ-3 מקורות: (1) קליפת המוח השמיעתית. (2) הגוף הברכי מדיאלי. (3) התליל העליון.superior coliculus

אותות אלקטרוכימיים

התליל התחתון מקבל אותות אלקטרוכימיים מהשני צידי הגרעין הכוכליארי ובהתאם – מהאוזניים התואמות והעצבים הכוכליאריים. חציית קו האמצע הוא חלק מהפצת האותות השמיעתיים. שידור האות הגבי (מכיל נתוני מידע אנכיים) מקרין רק לתליל התחתון של הצד הנגדי. התליל התחתון המנוגד למקור הצליל שולח את האות המעובד לגרעין הברכיתי המדיאלי של אותו הצד.

הגוף הברכי מדיאלי

שתי הפונקציות של הגוף הברכיתיים המדיאלי הן: (1) מספק חיבור פלט מהתליל התחתון. (2) משמש כ" מעבד הביולוגי" הקורטיקלי (תת קליפתי) הסופי. הגוף המדיאלי ברכי הגוף עשוי מ-3 תת מבנים: (1) חלוקה בטנית (ונטרלית) (2) חלוקה גבית (דורסלית). (3) חלוקה תיכונה (מדיאלית) (III). המחלקה הונטרלית אוספת נתונים שמיעתיים מהגרעין של המרכזי של התליל התחתון.

רוב סיבי העצב העולים מהלמיניסקוס הרוחבי מעבירים את המידע לתליל התחתון. במונחים מעולם המחשבו והאלקטרוניקה: התליל התחתון משמש כחלק אינטגרטיבי של מערכת העצבים המרכזית שמיעתית ולוח הבקרה של המעבד הביולוגי במקביל.

הקשר לטינטון

לא נמצאו דיווחים על גידולים או מומים מבניים בתליל התחתון שיכולים להיות קשורים לצלילם של טינטון אצל הסובלים ממחלת מנייר או טינטון. כאשר בוצע MRA אצל סובלים מטינטון עם צליל מיסוך יעיל בהשוואה לסובלים ללא צליל מיסוך, ההדמיה הראתה הבדל משמעותי.

מטבוליזם וזרימת דם גבוהים

הרמה הגבוה יחסית של מטבוליזם (חילוף החומרים) וזרימת דם גבוהה בתליל התחתון, בהשוואה לחלקים אחרים במוח, מצביעה על כך שפעילויות רבות וחשובות נעשות בחלק זה מערכת העצבים המרכזית. ככל הנראה, רק חלק מכך ידוע היום (תפיסה חושית רבת מודלים ולוקליזציה מרחבית באמצעות שמיעה דו-אזנית).